Webliefde.nl
           Verschillende hersenen

Er is lang aangenomen dat de verschillen tussen man en vrouw vooral cultureel bepaald waren. Feministen hebben jarenlang vergeefs geprobeerd jongens met poppen en meisjes met autootjes te laten spelen. Dat werkte niet. Jongens wilden auto's en meisjes wilden poppen. Een paar jaar geleden is wetenschappelijk vast komen te staan hoe dat komt: mannen en vrouwen hebben hersenen die verschillend werken.

Bij vrouwen is het gedeelte dat de emoties regelt beter ontwikkeld dan bij mannen. Bovendien werken de beide hersenhelften bij vrouwen beter samen dan bij mannen het geval is. Daar staat weer tegenover dat mannen ruim 15 procent meer hersencellen hebben.

Die verschillen zeggen overigens niets over intelligentie. Tijdens iq-testen scoren mannen en vrouwen over het algemeen even goed. Wel is het zo dat er op deelonderwerpen door het ene of het andere geslacht beter gescoord wordt. Al met al betekenen de verschillend functionerende hersenen wel dat de mannen beter zijn in het een en vrouwen goed zijn in het ander. De verschillen onder elkaar:

 • Mannen kunnen complexe technische problemen beter oplossen dan vrouwen. Dit komt doordat mannen meer verbindingen tussen de hersencellen hebben.
 • Mannen hebben een beter ruimtelijk inzicht. Ze kunnen objecten daardoor beter visualiseren.
 • Wanneer er een probleem is, dan zijn mannen meer op actie gericht, terwijl vrouwen meer op communicatie zijn gericht.
 • mannen kunnen door hun goede ruimtelijke inzicht beter kaartlezen. Vrouwen zijn daarentegen weer beter in het gebruik van een routebeschrijving waar veel herkenbare punten op staan.
 • Mannen zijn zich minder bewust van hun emoties en zijn daardoor minder 'vatbaar' voor depressies.
 • Vrouwen kunnen zich zowel mondeling als schriftelijk beter uitdrukken. Dit komt doordat hun hersenhelften beter samenwerken. Vrouwen zijn daardoor ook beter met woorden en kunnen reeksen onsamenhangende woorden beter onthouden.
 • Vrouwen ruiken beter dan mannen.
 • Vrouwen zijn veel beter dan mannen in staat om meerdere taken tegelijk uit te voeren. Dit komt omdat de hersenhelften bij vrouwen beter samenwerken.
 • Vrouwen zijn beter in het herkennen van gezichten.
 • Vrouwen hebben een betere fijne motoriek. • Copyright - Privacybeleid