Webliefde.nl
           Mars & Venus

Mannen-communicatie en vrouwenpraat
Boekenkasten zijn er volgeschreven over de verschillende manieren waarop mannen en vrouwen communiceren. En dan vooral: met elkaar communiceren. Zet twee mannen bij elkaar en ze begrijpen elkaar prima. Zet twee vrouwen bij elkaar en ze begrijpen elkaar perfect. Laat een man en een vrouw met elkaar praten en er blijken na afloop twee verschillende gesprekken te zijn gevoerd.

De verschillende vormen van communicatie gaan waarschijnlijk terug tot aan de oertijd van de mens. Snel en efficient communiceren was voor mannen tijdens de jacht een groot voordeel. Vrouwen gebruikten communicatie vooral in de groep vanuit een sociaal oogpunt. We zijn inmiddels honderden generaties verder, maar in essentie is die vorm van communicatie nooit heel erg veranderd.

De verschillende communicatievormen die mannen en vrouwen hanteren hebben ook een biologische oorzaak: mannen gebruiken slechts een hersenhelft als ze praten, terwijl bij vrouwen de beide hersenhelften samenwerken. Niet vreemd dus dat mannen snel en direct communiceren, zonder al te veel woorden te gebruiken en vrouwen veel meer woorden gebruiken en indirect communiceren.

Door die verschillende manier om met communicatie om te gaan, ontstaan er nogal wat misverstanden en irritaties. Een vrouw wil uitgebreid over haar zorgen en problemen kunnen praten. Maar wanneer ze dat tegen een man doet, zal die in veel gevallen meteen aankomen met oplossingen.

Voor een vrouw is dat echter helemaal niet de bedoeling. Zij wil haar gevoel delen. Doordat een man meteen kordaat handelt en met een oplossing aankomt, voelt de vrouw zich afgewezen. Ze heeft vooral behoefte aan een luisterend oor. Ze voelt zich niet serieus genomen wanneer een man meteen met een oplossing aan komt zetten.

De man op zijn beurt begrijpt er helemaal niets van als zijn oplossing meteen van de hand wordt gewezen. Hij komt met een oplossing, en zij wil er maar over door blijven praten!

Kortom: de verschillende manier waarop mannen en vrouwen communiceren zorgt voor de nodige problemen. Er zouden veel problemen in de kiem gesmoord worden, wanneer mannen en vrouwen zouden erkennen dat ze nu eenmaal op een andere manier met elkaar praten en naar elkaar luisteren.


Copyright - Privacybeleid